Duaal leren, dat is leren op school én op de werkvloer. Leren op de werkvloer maakt van deze leerlingen/cursisten/studenten dan ook sterke kandidaten voor de arbeidsmarkt.

Op deze website vind je alle informatie over het duaal leren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Leerlingen, cursisten, studenten, opleidingsinstellingen en werkgevers kunnen hier terecht met al hun vragen. Andere vormen van werkplekleren, zoals de verschillende stagetrajecten van VDAB, komen niet aan bod. 

Tracé Brussel vzw ondersteunt de uitbouw van het duaal leren in Brussel en is tevens voorzitter van het regionaal overlegforum duaal leren van het secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Uitgelicht

voorbeeld duaal leren

Welkom op de nieuwe website!

Welkom op de nieuwe website ‘duaal leren in Brussel’ van Tracé Brussel vzw. Op deze website vind je alle informatie terug over duaal leren in Brussel, of je nu een (toekomstig) leerling/student/cursist bent, een onderwijsinstelling met interesse in duaal leren of een onderneming die een leerwerkplek wil aanbieden. Dit zowel voor het secundair onderwijs, als voor het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs.

Nieuws

Vlaanderen logo

Goedkeuring ontwerpdecreet regeling duale opleidingen volwassenenonderwijs

Op 14 januari 2022 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat bepaalde aspecten regelt van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs. Het voorontwerp past het decreet aan over het volwassenenonderwijs. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement en zal uiteindelijk in werking treden op 1 september 2022, ook in Brussels hoofdstedelijk gewest.