Secundair onderwijs

Duaal leren

 • een voltijdse opleidingsvorm voor leerlingen die arbeidsbereid en arbeidsrijp zijn
 • theorie en praktijk schuiven in elkaar: jongeren leren een deel van de competenties in de klas en een ander deel in een echte werkomgeving
 • de school en de werkgever zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van het opleidingsplan van de jongere
 • de werkgever stelt ook een mentor aan die aan een aantal voorwaarden voldoet en de leerlingen begeleidt op de werkvloer
 • gericht op het behalen van een diploma secundair onderwijs

Waar een duale opleiding volgen?

Leerlingen kunnen een duale opleiding volgen in het gewoon secundair onderwijs (voltijdse scholen, centra voor deeltijds onderwijs (CDO) of SYNTRA) en het buitengewoon secundair onderwijs

Trajecten op maat

Leerlingen die wel al arbeidsbereid zijn maar nog niet arbeidsrijp zijn, of jongeren die niet meteen aan de slag kunnen bij een werkgever, kunnen voorbereidende trajecten op maat volgen. Op deze pagina staat alle informatie over deze trajecten op maat. 

Andere vormen van alternerend leren

Naast het duaal leren bestaan er op dit moment nog twee andere vormen van alternerend leren: Leren en Werken en de Leertijd. Deze vormen zullen echter uitdoven in de komende jaren en ingekanteld worden in het duaal leren. Deze concordantie ging van start in het schooljaar 2021-2022 en zal volledig afgerond zijn in het schooljaar 2025-2026. De uitdovende onderwijsvormen zijn:

Leren en Werken

Leertijd

 • een deeltijdse opleidingsvorm
 • een deeltijdse opleidingsvorm
 • twee dagen per week les in een Centrum voor Leren en Werken (CLW) voor hun algemene en brede beroepsspecifieke vorming
 • één dag per week een algemene en beroepsgerichte vorming op een SYNTRA-campus
 • drie dagen werken bij een werkgever, waar de jongere de verworven kennis omzet in de praktijk
 • vier dagen werken bij een werkgever, waar de jongere de verworven kennis omzet in de praktijk

Na afloop behaalt de leerling:

 • een getuigschrift secundair onderwijs
 • een beroepscertificaat
 • En als het volledige parcours succesvol is afgelegd een diploma secundair onderwijs

Na afloop behaalt de leerling:

 • een getuigschrift secundair onderwijs
 • een beroepscertificaat
 • En als het volledige parcours succesvol is afgelegd een diploma secundair onderwijs

Een volledig overzicht van alle alternerende opleidingen in Brussel vind je hier terug.