Trajecten op maat

  1. Is een leerling nog niet klaar voor een job in het normaal economisch circuit?

  2. Vinden zij niet meteen een leerwerkplek?

  3. Heeft een leerling extra ondersteuning nodig tijdens een tewerkstelling?

Dan kunnen zij aangemeld worden voor een traject op maat!

 

Jongeren die arbeidsbereid zijn maar nog niet arbeidsrijp kunnen terecht in de aanloopfase, mits de opleiding die zij volgen een aanloopstructuuronderdeel heeft. Over deze aanloopstructuuronderdelen kan je hier meer lezen. 

In Brussel worden deze trajecten op maat georganiseerd door verschillende aanbieders: Arktos, Groep INTRO, JES en Profo.  

Alle aanmeldingen van leerlingen voor de trajecten op maat (behalve Taalkot) verlopen via Tracé Brussel vzw. Voor inhoudelijke vragen over de verschillende trajecten op maat kan je steeds terecht bij de aanbieders.

Verschillende trajecten op maat

1. Ondersteuning alternerend leren (OAL)

Leerlingen met extra ondersteuningsnoden kunnen door scholen, die duaal leren aanbieden, aangemeld worden bij een externe partner voor een traject 'ondersteuning alternerend leren' op maat. Het traject kan op verschillende manieren ingevuld worden. Een leerling kan groepsvorming krijgen om te werken aan de arbeidsattitudes, maar kan ook een stage volgen in een beschermde setting of op een reële werkplek. Ook tijdens de tewerkstellingsperiode kan een leerling begeleid worden door een externe partner. 

Deze trajecten worden georganiseerd door: Arktos, Groep INTRO, JES en Profo.  

2. Socioprofessionele Inschakeling – Alternerend leren (SPI-AL)

Jongeren worden tijdens individuele begeleidingssessies of groepsmodules begeleid bij het opmaken van een cv, het solliciteren en het actief zoeken naar werk. Dit traject wordt georganiseerd door Groep Intro en JES.

3. Taalkot

Jongeren die nog niet voldoende Nederlands spreken, kunnen via Taalkot in groep extra taalondersteuning krijgen. Een screening bij de start van het schooljaar bepaalt of de leerling mag deelnemen aan het taaltraject. Indien een school een traject Taalkot wil opstarten voor een leerling kan zij hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Abrusco.