Hoger onderwijs

Duaal leren is een opleidingstraject waarbij een student competenties krijgt aangeleerd, evenwichtig verdeeld over een werkplek en een onderwijsinstelling.

De onderwijsinstelling en de werkplek vullen elkaar zo perfect aan, ze zijn samen dan ook verantwoordelijk voor de realisatie van het opleidingsplan van de student. Duaal leren stelt ondernemingen in staat om competenties die schaars zijn op de arbeidsmarkt te helpen ontwikkelen en studenten te versterken. De onderneming voorziet op de werkplek een mentor voor de student om de kwaliteit van de opleiding op de werkplek te versterken. Dit komt ook de leercultuur van de onderneming ten goede.

 

 

EHB & Odisee

Duaal leren in Brussel

Aan de hand van proeftuinen worden de duale leertrajecten door de hogescholen verder geëxploreerd als een werkvorm om de afstand met de eigenlijke werkvloer te verkleinen. In Brussel onderzoeken Erasmushogeschool Brussel en Odisee Brussel hoe duaal leren kan worden geïmplementeerd in de Brusselse hogeschoolopleidingen. 

 

 

Projectnaam Projectbeschrijving Meer info?
VSF project Duaal Leren @Odisee

Het VSF project Duaal Leren @Odisee streeft naar het optimaliseren van de kwaliteit en maatgerichtheid van de graduaatsopleidingen, meer specifiek in functie van het werkplekleren (WPL). We streven naar werkvormen die – complementair aan WPL – de verbinding tussen onderwijs en werkveld versterken afgestemd op de diverse doelgroepen.

Daarnaast krijgt duaal leren in twee bacheloropleidingen vorm aan de hand van een pilootproject, namelijk in de bachelor Elektromechanica en de bachelor Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Supply Chain Management. Zij volgen de weg van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen.

Meer info over het project VSF Duaal leren @Odisee. Contacteer Véronique Graind’Orge, Maaike Merens of Cloë Vander Stuyft.
ESF-project Nexus (Erasmushogeschool Brussel)

Project Nexus is een onderzoek van Erasmushogeschool Brussel en focust zich op het ontwerpen van duaal leertrajecten voor de opleiding Multimedia & Creatieve Technologie. Op termijn zullen de resultaten van het onderzoek worden meegenomen in het ontwikkelen van een hogeschool brede visie rond duaal leren.  

Meer info over dit ESF-project. Contacteer Hannelore Martens

ESF-project Duaal leren voor Diverse Doelgroepen

Het project ‘duaal leren voor diverse groepen’ is ook een onderzoek van Erasmushogeschool Brussel. Het opzet is om een proeftuin binnen het graduaat in het Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief te organiseren om verschillende vraagstukken met betrekking tot duale leertrajecten als volwaardige leerweg te beantwoorden.

Meer info over dit ESF-project. Contacteer Kevin Linsingh  

 

Werkplekleren

Duaal leren is slechts één van de verschillende methodes waarbij studenten dichter bij de werkplek komen te staan, maar wel de meest doorgedreven vorm van werkplekleren. Andere vormen van werkplekleren zijn: stage, projectwerk, bedrijfsbezoeken en gastcolleges. Deze vormen van werkplekleren zitten zeker verweven in de graduaatsopleidingen. Deze opleidingen bestaan uit minimaal één derde werkplekleren en hebben als doel om studenten voor te bereiden op een specifiek beroep. Met de graduaatsopleidingen willen hogescholen en bedrijven samen inspelen op de voortdurende transformatie van de arbeidsmarkt.

Leerlingen kunnen deze verschillende vormen van werkplekleren volgen in een hogeschool. Hoeveel dagen per week een student op de leerwerkplek leert, hangt af van de studierichting. Studenten draaien vaak mee in een onderneming aan een frequentie van 2 tot 4 dagen per week en in sommige opleidingen gaat het om volledige werkplekweken.

 

Interesse?

Wil je als werkgever graag aan de slag met werkplekstudenten, kijk dan voor meer informatie over het werkplekleren van de Brusselse hogescholen op hun website: Odisee Brussel en Erasmushogeschool Brussel

Ben je als onderwijsinstelling of werkgever nog op zoek naar informatie omtrent duaal leren in Brussel, neem dan zeker contact op met Tracé Brussel vzw, via duaal@tracebrussel.be.