Opleidingsaanbod alternerend leren in Brussel

Sinds het schooljaar 2016-2017 vindt het duaal leren zijn intrek in Brussel via de eerste proeftuinen. Sinds het schooljaar 2019-2020 werd het duaal leren dan ook volledig uitgerold in Brussel, net zoals in Vlaanderen. Wil je graag het volledige aanbod aan alternerende opleidingen in het Brusselse secundair onderwijs raadplegen? Neem dan zeker een kijkje op deze pagina

Het duaal leren zal vanaf 1 september 2022 ook uitgerold worden in het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs volgt later. Sinds 2019 wordt er via proeftuinen gezocht naar de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren in het hoger en het volwassenenonderwijs. Wil je graag weten welke duale opleidingen nu al worden aangeboden door het volwassenenonderwijs in Brussel? Kijk dan zeker eens op deze pagina