Opleidingsaanbod alternerend leren in Brussel

Sinds het schooljaar 2016-2017 vindt het duaal leren zijn intrek in Brussel via de eerste proeftuinen. Sinds het schooljaar 2019-2020 werd het duaal leren dan ook volledig uitgerold in Brussel, net zoals in Vlaanderen. Wil je graag het volledige aanbod aan alternerende opleidingen in het Brusselse secundair onderwijs raadplegen? Neem dan zeker een kijkje op deze pagina

Het duaal leren zal vanaf 1 september 2022 ook uitgerold worden in het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs volgt later. Sinds 2019 wordt er via proeftuinen gezocht naar de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs. Indien een onderwijsinstelling van start wil gaan met het duaal leren in Brussel, gelieve contact op te nemen met Tracé Brussel vzw via duaal@tracebrussel.be