Advies programmaties duaal leren 2022-2023

Op 7 februari 2022 bracht de SERV haar advies over de programmatieaanvragen duaal leren 2022-2023 in het secundair onderwijs uit, gericht aan Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs.

Elke aangevraagde programmatie duaal leren werd, in overleg met de sectoren, voorzien van een individueel advies (te vinden in een annex bij dit advies). De SERV bekijkt deze programmatieaanvragen altijd vanuit een arbeidsmarktperspectief. Over het algemeen zijn de sectoren positief over de programmatieaanvragen, slecht 7% krijgt geen of een negatief advies.

Aan de hand van de ingediende programmatieaanvragen geeft de SERV ook nog een aantal algemene aanbevelingen mee. Naast de vraag aan de overheid om bij de uiteindelijke beslissing over de programmatieaanvragen de suggesties en adviezen van de sectoren te honoreren, vraagt de SERV ook om de programmatieprocedure te herbekijken. Met een vernieuwde programmatieprocedure zou onder andere de administratieve last moeten dalen en zou het aanbod beter afgestemd worden op de noden van sectoren en de arbeidsmarkt. Ook de regionale en lokale afstemming van het aanbod aan duale richtingen zou beter kunnen. De SERV stelt verder voor om via proeftuinen te experimenteren met enkele studierichtingen die enkel nog als duale richting aangeboden zouden worden.

De SERV vraagt in dit advies om meer aandacht voor diversiteit in het aanbod van duale studierichtingen. Ze stelt een grote daling in het aantal aanvragen vast. De spreiding van de aanvragen is bovendien zeer ongelijk verdeeld over Vlaanderen. Er was sprake van een daling van 36% in het totaal aantal aanvragen.  In het Brussels hoofdstedelijk gewest ging het om een daling van 48%. Dit is de tweede grootste daling, na Vlaams-Brabant. Een andere vaststelling waar de SERV zich zorgen over maakt is dat het overgrote aandeel van de 313 nieuwe aanvragen gedaan werden voor richtingen met een arbeidsmarktfinaliteit (BSO). Er werden slechts 7 aanvragen gedaan voor een richtingen met een dubbele finaliteit (TSO). In Brussel gaat het om 2 aanvragen voor duale richtingen met een dubbele finaliteit, beide voor een Se-n-Se. Ten laatste ziet de SERV een groot verschil in de administratieve nauwkeurigheid van de  aanvragen. Zo zien zij dat sommige opleidingsverstrekkers de relevantie voor de lokale arbeidsmarkt niet kunnen aantonen en dat er geen of weinig afstemming is met andere lokale opleidingsverstrekkers.

De sectoren geven aan dat er nog veel nieuwe duale richtingen geprogrammeerd zouden kunnen worden. Voor 23 van de 47 nieuw ontwikkelde duale richtingen werd geen aanvraag gedaan. Een aantal sectoren gaan per regio dieper in op de noden die zij daar vaststellen. Dit overzicht toont aan hoe regiogebonden de nood aan duale richtingen kan zijn. In Brussel is er bijvoorbeeld expliciet nood aan de duale richtingen operator digitaal drukken en productiemedewerker drukafwerking in de printmedia, in de grafische sector. Aan een aantal richtingen is in heel Vlaanderen, en dus ook in het Brussels gewest, nood. Het gaat onder andere om: decoratie en schilderwerken, bouwtechnieken en dakwerker uit de sector bouw; installateur elektrotechnische basiscomponenten en koelinstallaties uit de sector elektriciteit; en binnen-, en buitenschrijnwerker in de hout sector.

Dit artikel verscheen op 14/02/2022 in de nieuwsbrief van Tracé Brussel vzw.

Het volledige advies van de SERV, als ook de bijlages met ‘programmatie-inspiratie: tekorten in het huidig aanbod’ en ‘het advies per individuele programmatieaanvraag’, kan je hier lezen.