ESF-oproep ‘ondersteuning alternerend leren’

 

Op 6 april 2022 publiceerde het Europees Sociaal Fonds (ESF) de nieuwe projectoproep ‘ondersteuning alternerend leren’. Dit project bestaat uit ‘begeleidingstrajecten voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor leren en werken’. De oproep richt zich naar derdenorganisaties (vzw, OCMW, gemeentebestuur, maatwerkbedrijf, lokale diensteneconomie) die als organisator van deze begeleidingstrajecten willen optreden.

Deze ESF-projectoproep volgt op drie verschillende ESF-projecten die de afgelopen schooljaren liepen, aanloopfase vorming, aanloopfase werkervaring en IBAL (intensieve begeleiding alterneren leren). Dit jaar zijn er wel enkele belangrijke nieuwigheden. Zo zullen de projecten over drie schooljaren lopen (2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025). Bovendien is de doelgroep iets uitgebreid, vanaf komend schooljaar mogen ook leerlingen uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BSO), die in een duaal traject zitten, een begeleidingstraject volgen.

De belangrijkste verandering is echter dat er van de drie projecten, die tot en met dit schooljaar lopen, één project gemaakt is. Er wordt in deze oproep dan ook niet langer van de aanloopfase of IBAL gesproken, maar van begeleidingstrajecten ‘ondersteuning alternerend leren’. Het doel van de projectoproep blijft wel gelijkaardig, namelijk het ondersteunen van leerlingen, in het alternerend leren, met een extra begeleidingsnood. Tijdens de begeleidingstrajecten kan er gewerkt worden aan vaktechnische, loopbaangerichte en arbeidsgerichte competenties. Het vinden van een leerwerkplek binnen duaal leren of leren en werken en/of het realiseren van een duurzame tewerkstelling is voor elke jongere steeds de uiteindelijke doelstelling.  

De inhoudelijke invulling van het project wordt overgelaten aan de expertise van de organisator. Een jongere die in begeleiding is kan zowel deelnemen aan interne vormingen, als werkervaring opdoen via een stageovereenkomst, of een overeenkomst afgesloten in het kader van alternerend leren, of beiden combineren. De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

De projecten zullen van start gaan op 1 september 2022 en lopen tot en met 31 juni 2025.

Dit artikel verscheen op 22/04/2022 in de nieuwsbrief van Tracé Brussel vzw.

De hele oproep leest u hier: Dien een project in om leerlingen te ondersteunen in de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt.