Ontwerpdecreet duale opleidingen volwassenenonderwijs

Op 23 maart werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs besproken. 93 parlementsleden hebben voor het decreet gestemd, 14 leden hebben zich onthouden. Op 14 januari 2022 gaf de Vlaamse Regering al haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet.

De partijen Vooruit en PVDA onthielden zich op de goedkeuring van het ontwerpdecreet. Beide partijen zijn nochtans voorstander van een leerformule als duaal leren in het volwassenenonderwijs, maar hadden een aantal redenen om zich te onthouden. Volgens Vooruit worden er te weinig financiële middelen vrijgemaakt om duaal leren in het volwassenenonderwijs te helpen uitbouwen. PVDA voegt daar nog aan toe dat de politiek zich beter eerst richt op de structurele problemen met het duaal leren in het secundair onderwijs, alvorens deze onderwijsvorm uit te breiden naar het volwassenenonderwijs. Verder is PVDA bezorgd dat duaal leren een gemakkelijke manier wordt voor werkgevers om goedkope werkkrachten in te zetten en om knelpuntberoepen snel in te vullen. Wat de financiële incentives voor onderwijsinstellingen betreft, worden er extra kwalificatiebonussen voorzien voor leerlingen die een certificaat behalen en wordt er verwacht dat cursisten in duale opleidingen extra zullen wegen in de financieringspunten van CVO’s.

Er werd ook door Vooruit en PVDA aangehaald dat er geen leervergoeding zou voorzien worden voor duale leerlingen in het volwassenenonderwijs en er geen sociale zekerheidsrechten zou kunnen worden opgebouwd tijdens deze opleidingsjaren. Deze argumenten werden later in de plenaire vergadering weerlegd door Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Zij stelde vast dat er alleen maar betalende overeenkomsten zouden worden toegekend aan duale leerlingen en er ook een overeenkomst voorzien zal worden waarbij er sociale zekerheidsrechten kunnen worden opgebouwd. Deze concrete voorzieningen staan toegelicht in het uitvoeringsbesluit bij dit decreet, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 maart 2022. Cursisten die starten met duaal leren zullen dus een leervergoeding krijgen. Die hangt onder meer af van het aantal uren op de werkvloer. De minimale vergoeding bedraagt 3,63 euro per uur, wat ongeveer overeenstemt met de vergoeding in het secundair onderwijs. Wie een duale opleiding van 38 uur per week volgt, verdient zo tot bijna 600 euro per maand.

De andere partijen hadden vooral lof over het nieuwe decreet. Zo wordt er gehoopt dat deze nieuwe onderwijsvorm een nieuwe bron van toekomstige cursisten betekent voor het volwassenenonderwijs. Verder vormt het duaal leren ook een opportuniteit voor bedrijven. Het kan ook een opzet zijn om in te zetten op levenslang leren. Heel wat partijen zijn ook tevreden dat cursisten niet hoeven vast te hangen aan één bedrijf voor de hele opleiding. Het is mogelijk dat cursisten voor specifieke technieken een paar weken aan de slag gaan in een bedrijf, om daarna in een ander bedrijf andere competenties te leren.

Minister Crevits hoopt er nu op dat CVO’s samen met bedrijven in hun buurt gaan bekijken wat de leernoden zijn, om dan die opleidingen te gaan inrichten. Verder hoopt ze ook dat de komst van het duaal leren in het volwassenenonderwijs een positieve impact zal hebben op de bekendheid van het duaal leren in het secundair onderwijs.  

Dit artikel verscheen op 01/04/2022 in de nieuwsbrief van Tracé Brussel vzw.

Hier vindt u het volledige verslag terug van de plenaire vergadering over het ontwerpdecreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleiding in het volwassenenonderwijs. Het uitvoeringsbesluit bij dit ontwerpdecreet vindt u hier terug.

Lees hier het artikel terug uit deze nieuwsbrief inzake de goedkeuring van het ontwerpdecreet tot regeling van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs.