Vragen VGC

Op 6 juli 2022 werd Tracé Brussel vzw uitgenodigd op de Commissie voor onderwijs en scholenbouw van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit om toelichting te geven over de uitrol van duaal leren in Brussel. Deze speciale hoorzitting kwam er na enkele bezorgde vragen tijdens de plenaire vergadering van de VGC (18/03/2022) over de vaststelling dat het duaal leren niet zou aanslaan in Brussel. Hierover kan je hier meer lezen in de Tracé Brussel nieuwsbrief.

Tijdens de hoorzitting gaf Tracé Brussel vzw eerst een korte samenvatting van de historie van duaal leren in Brussel, van de start in 2016 tot en met de komende inkanteling van het leren en werken in duaal leren. Ook enkele belangrijke wetenschappelijk onderzoeken kwamen kort aan bod. Belangrijke conclusies uit de verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn:

 • Communiceer op tijd, op maat, duidelijk en positief over duaal leren.
 • Zorg voor voldoende ondersteuning van en communicatie tussen alle betrokkenen; (kwetsbare) leerlingen, leerkrachten, mentoren, KMO’s, etc.
 • Zorg voor een voldoende groot en gevarieerd onderwijsaanbod én aanbod aan leerwerkplekken.
 • Beleidsbeslissingen moeten rekening houden met de reëel Belgische context en helder vertaald worden naar alle betrokken actoren.
 • Wetenschappelijk onderzoek naar de specifieke omstandigheden in Brussel ontbreekt.

Enkele belangrijke cijfers over duaal leren in Brussel werden gepresenteerd, onder andere over de evolutie in het aantal inschrijvingen, de aangeboden richtingen en het aantal erkende leerwerkplekken.

Vervolgens werden enkele drempels besproken waar duaal leren in Brussel mee te kampen heeft. Onder andere het negatieve imago, de mismatch tussen onderwijs en de regionale arbeidsmarkt en enkele Brussel specifieke drempels komen aan bod. Tot slot werden er enkele aanbevelingen geformuleerd over hoe het nu verder moet met duaal leren in Brussel:

 • Er moet ingezet worden op een optimale afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, op meso- en macroniveau;
 • Scholen moeten voldoende ondersteund worden in de uitbouw van duaal leren;
 • Het imago van duaal leren moet verbeterd worden;
 • Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de meest kwetsbare leerlingen;
 • De verschillen in incentives voor werkgevers tussen Brussel en Vlaanderen moeten weggewerkt worden;
 • Er ontbreekt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar duaal leren in Brussel.

Na de uiteenzetting zaten de aanwezige commissieleden nog met een aantal vragen. Er werden onder andere vragen gesteld over het aanbod duaal leren in Brussel en hoe scholen leerlingen kunnen helpen met het zoeken naar een leerwerkplek. Het verslag van de commissievergadering volgt nog. Je kan de hele hoorzitting hier herbekijken: https://fb.watch/el5nHtf6Vb/