Ben je geïnteresseerd in het laatste nieuws over duaal leren in Brussel? Dan ben je op deze pagina aan het juiste adres. Hier bundelen we alle interessante nieuwsartikels. Een groot deel van deze artikels zijn eveneens verschenen in de nieuwsbrief van Tracé Brussel vzw. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan via de volgende link

Nieuws

VIONA

Wie kiest voor duaal leren?

28/01/2022 - Een analyse van de instroom in duaal leren en beleidsaanbevelingen aan de hand van gedragsinzichten.

Vlaanderen logo

Goedkeuring ontwerpdecreet regeling duale opleidingen volwassenenonderwijs

21/01/2022 - Op 14 januari 2022 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat bepaalde aspecten regelt van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs. Het voorontwerp past het decreet aan over het volwassenenonderwijs. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement en zal uiteindelijk in werking treden op 1 september 2022, ook in Brussels hoofdstedelijk gewest.

vlaanderen

Metastudie duaal leren in Vlaanderen

21/01/2022 - Het Vlaams Departement Werk & Sociale Economie (WSE) bracht recent de metastudie (een studie van reeds uitgevoerde studies) Duaal leren in Vlaanderen uit. Op basis van de resultaten van een aantal geselecteerde, eerder uitgevoerde onderzoeken, wordt in deze metastudie de centrale vraag ‘wat loopt goed en wat loopt minder goed op het vlak van duaal leren?’ behandeld. Over een aantal van de geselecteerde onderzoeken was in een eerdere editie van de Tracé Brussel Nieuwsbrief al te lezen.

vlaanderenverbeelding

Jaarrapport 2020-2021 Vlaams Partnerschap Duaal Leren

07/01/2022 - Het Vlaams partnerschap duaal leren bracht eind december hun jaarlijks monitoringsrapport van het schooljaar 2020-2021 uit.